Cocon kan weer naar Ameland

Goed nieuws: we kunnen weer terecht bij huisartspraktijk Maters in Nes, om de oogzorg te bieden die we gewend zijn te leveren. Zoals veel bewoners van Ameland al weten, brengt Oogmode Cocon zo’n acht keer per jaar een bezoek aan het eiland. Op maandag 7 september zitten we voor u klaar aan de Schoolstraat 1. U kunt langskomen voor het opmeten van de ogen; het uitzoeken van een nieuwe bril; het bijstellen van uw huidige bril en voor kleine reparaties.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus, moet u wel een afspraak maken. Belt u daarvoor naar onze winkel in Leeuwarden: 058 215 1353.
We verzoeken u ook om zoveel mogelijk alleen te komen, zodat we het aantal mensen in de wachtruimte beperkt houden. Tenslotte rekenen we er op, dat u bij gezondheidsklachten thuis blijft.